برچسب: زهرا عنایتی عربی

  • رزومه استاد زهرا عنایتی

    رزومه استاد زهرا عنایتی

    استاد زهرا عنایتی بعنوان یکی از مدرسان جوان و پویا دارای روش‌های تدریس نوین روش‌های تدریس زهرا عنایتی، اغلب بر پایه‌ی فناوری و روش‌های تعاملی مبتنی هستند و ممکن است شامل استفاده از بازی‌های آموزشی، ویدیوهای آموزشی، پلتفرم‌های آموزشی آنلاین و جلسات تعاملی با دانشجویان باشند این روش‌ها عموماً هدف دارند تا جذابیت و تعامل…