برچسب: دکتر پلویی

  • بیوگرافی دکتر حسن پلویی

    بیوگرافی دکتر حسن پلویی

    استاد حسن پلویی یکی از معلمان و مدرسان برجسته در زمینه تدریس شیمی در ایران می‌باشد. سوابق علمی و پژوهشی حسن پلویی هم بعنوان پزشک و هم به عنوان یکی از بهترین دبیران شیمی کنکور ایران استاد شیمی بسیار چشمگیر است.  این موارد از جمله فعالیت‌های ایشان اخذ مدرک دکترای پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی…